Aflevering 5 – 25 Jaar aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit met Manja Abraham en Daniël Hofstra van DSP Groep

We gaan in gesprek met Manja Abraham en Daniël Hofstra van DSP Groep om te praten over het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd naar de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit in Nederland. Ze hebben hiervoor samen met Bram van Dijk en Toine Spapens 25 jaar beleid en uitvoering onderzocht en gekeken welke lessen daaruit getrokken kunnen worden. We hebben het o.a. over hoe het beleid zich heeft ontwikkeld van het beheersen van gezondheidsproblematiek tot de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit, over hoe de drugsmarkt is veranderd in de onderzochte periode, over de buitenlandse druk op de Nederlandse overheid en over de verschillende taskforces en teams die door de jaren heen zijn opgericht om georganiseerde drugscriminaliteit aan te pakken. Verder willen we Job Harms bedanken voor het maken van de nieuwe intro! Bekijk zijn Soundcloud-pagina voor meer muziek.

Luister deze aflevering nu via je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast! Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter op Apple Podcast of Spotify en deel de aflevering met vrienden! Vergeet ons niet te volgen op Instagram en Linkedin voor de laatste updates.

Links:

Shownotes

1:52 | Voorstellen en DSP Groep

7:45 | Totstandkoming onderzoek

10:30 | Disclaimer

12:00 | Oppakken van de rode draad

12:15 | Context jaren ’70 (hippietijd)

14:20 | Verandering Opiumwet (1976)

15:05 | Drugscriminaliteit neemt toe in jaren ’80

15:20 | Oprichting IRT’s

16:30 | Kritiek vanuit buitenland in jaren ‘90

18:40 | Focus lag op cannabis, cocaine en xtc.

19:00 | Paarse drugsnota (1995) en harm reduction

23:00 | Cocaïne neemt toe tijdens eeuwwisseling, syntetische drugs en druk van buitenaf.

24:00 | Oprichting Unit Synthetische Drugs (USD) en opkomst integrale aanpak

29:45 | Resumé vier beleidsstukken die belangrijk zijn Kabinetten Kok (1995-2002):

  • Paarse drugsnota (1995)
  • Unit Synthetische Drugs (1996)
  • Samenspannen tegen XTC (2001)
  • Plan van aanpak drugssmokkel Schiphol (2002)

30:20 | Kabinetten Balkenende (2002-2011)

30:40 | Cannabisbrief (2004)

34:35 | Oprichting RIEC’s (2008)

36:50 | Oprichting nationale recherche en nationale politie

37:30 | Geweld op drugsmarkt en ondermijning (vanaf 2010)

40:00 | Kabinetten Rutte (2011-2020; einde onderzoeksperiode)

  • Taskforce B5 en later BZ
  • Toekomstagenda ondermijning (2017)
  • Oprichting MIT (2019)

41:00 | Taskforce B5

42:55 | Financiele steun voor drugsaanpak landelijk (2017)

44:00 | Toekomstagenda ondermijning en Strategisch Beraad Ondermijning (SBO)

44:45 | Oprichting MIT en financiële aanpak

47:00 | Resume

47:55 | Beheersbaar houden van probleem

49:00 | Knelpunten en successen in de uitvoering

52:20 | Beleid succesvol of niet?

55:40 | Vooruitblik en afronding

Aflevering 4 – Naomi Oosterman over kunstcriminaliteit en de wereld die daarachter schuil gaat.

Kunstcriminaliteit spreekt een ieder tot de verbeelding, maar welke realiteit schuilt er achter deze vorm van criminaliteit? Draait het om “art for art’s sake”, of dient het tevens als valuta in een netwerk van drugs, wapens en terrorisme? In deze nieuwe aflevering gaan we in gesprek met dr. Naomi Oosterman over kunstcriminaliteit. Naomi is docent en onderzoeker bij de afdeling Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar expertise ligt in de analyse van kunstcriminaliteit en de impact die deze heeft op politie, cultuurbeleid en de securitisering van particuliere en openbare musea. In de aflevering hebben we het onder andere over wat kunstcriminaliteit precies is, welke bekende kunstcriminelen Nederland kent, of er genoeg aandacht wordt besteed aan deze vorm van criminaliteit en hoe de levensloop van een kunstcrimineel eruit ziet.

Luister deze aflevering nu via je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast! Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter op Apple Podcast of Spotify en deel de aflevering met vrienden! Vergeet ons niet te volgen op Instagram voor de laatste updates.

Links:

Aflevering 3 – Anne-Marie Slotboom over vrouwencriminaliteit en de genderparadox

Als we denken aan een gevaarlijke crimineel komt niet het beeld van een vrouwelijke crimineel bij ons naar boven. Google maar eens “vrouw met pistool” en “man met pistool”. De vrouw wordt afgebeeld in een sexy context, terwijl de man er angstaanjagend en gevaarlijk uitziet. Hoe seksistisch dit ook overkomt, zijn er veel criminologische theorieën die dit verschil kunnen verklaren. Daarnaast zijn vrouwen ook binnen het strafrechtsysteem in de minderheid, zo is maar 6% van de gevangenenpopulatie een vrouw.  In deze aflevering gaan we in op het fenomeen vrouwencriminaliteit: waarom is de rol van vrouwen zo klein in de criminaliteit, worden vrouwen anders gestraft dan mannen en is het moeilijker voor een vrouw om crimineel te worden?

Luister deze aflevering nu via je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast! Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter op Apple Podcast of Spotify en deel de aflevering met vrienden! Vergeet ons niet te volgen op Instagram voor de laatste updates.

Links:

Aflevering 2 – Re-integratie en resocialisatie van daders en verdachten van een terroristisch misdrijf met Elanie Rodermond.

In deze tweede aflevering van seizoen drie gaan we in gesprek met Elanie Rodermond. Zij is onderzoeker bij het NSCR, waar zij onder andere onderzoek doet naar daders en verdachten van terroristische misdrijven. In deze aflevering bespreken we een onderzoek dat zij heeft gedaan naar mensen die op een terroristen afdeling (TA) van een penitentiaire instelling hebben gezeten. We hebben het onder andere over wie deze mensen zijn, hoe hun levensloop eruitziet en vooral hoe het proces van re-integratie en resocialisatie verloopt op het moment dat deze mensen uit detentie komen. Wederom een interessante aflevering!

Luister deze aflevering nu via je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast! Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter op Apple Podcast of Spotify en deel de aflevering met vrienden! Vergeet ons niet te volgen op Instagram voor de laatste updates.

Links:

Aflevering 1 – Een criminele organisatie of gewoon een gezellige club? Een onderzoek naar Outlaw Motorcycle Gangs met Sjoukje van Deuren.

In deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen interviewen wij Sjoukje van Deuren. Sjoukje is promovendus bij het NSCR en doet onderzoek naar Outlaw Motorcycle Gangs (OMCG). We bespreken haar promotieonderzoek waarin het Nederlandse OMCG-lidmaatschap en de associatie met de criminele carrière van leden wordt onderzocht. Resultaten laten zien dat Nederlandse OMCG-leden verschillen van de gemiddelde Nederlandse volwassen mannelijke populatie in termen van demografische, sociaal-economische en criminele loopbaankenmerken. Verder hebben we het over het verschil tussen Outlaw Motor Clubs en andere motorclubs, de gevolgen voor (civiel) verboden clubs en nog veel meer!

Luister deze aflevering nu via je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast! Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter op Apple Podcast en deel de aflevering met vrienden! Vergeet ons niet te volgen op Instagram voor de laatste updates.

Links:

Aflevering 7 – Zo vader zo zoon? De intergenerationele overdracht van gewelddadige criminaliteit met Steve van de Weijer

De laatste aflevering van dit seizoen van de podcast staat online! Deze keer praten wij met Steve van de Weijer. Steve is onderzoeker bij het NSCR en doet veel onderzoek naar intergenerationele overdracht van gewelddadig delinquentie. Uit onderzoek van Steve komt naar voren dat zonen met een gewelddadige vader ruim twee tot drie keer zo veel kans hebben om zelf veroordeeld te worden voor een geweldsdelict. Daarnaast is het opvallend dat de intergenerationele overdracht van (gewelddadige) delinquentie lijkt toe te nemen. De gevonden verbanden tussen criminaliteit van vader en zoon zijn namelijk sterker voor de jongere generaties dan voor de oudere generaties. Onder andere bespreken we deze resultaten en gaan we hier dieper op in. Veel luisterplezier!

Luister deze aflevering nu via je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast! Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter op Apple Podcast en deel de aflevering met vrienden! Vergeet ons niet te volgen op Instagram voor de laatste updates.

Links:

Aflevering 6 – Madeleine van der Bruggen over het functioneren van kinderpornonetwerken op het Darkweb

“Het feit dat seksueel misbruik van kinderen zo genormaliseerd wordt in deze netwerken en dat men daar al die gelijkgestemden vindt, zonder dat er een tegengeluid te horen is, maakt dat we toch dit gesprek moeten aangaan”

In de zesde aflevering praten we met Madeleine van der Bruggen. Madeleine is sinds 2020 werkzaam bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Tevens is Madeleine verbonden aan de Universiteit Leiden, waar zij promotieonderzoek doet naar kinderpornonetwerken op het Darkweb. In de aflevering spreken we over haar promotieonderzoek en vragen we Madeleine naar haar ervaringen als onderzoekster in dit toch wel precaire en beladen onderzoeksgebied. Verder hebben we het onder andere over de functie van het Darkweb, hoe zulke kinderpornonetwerken functioneren, welke verschillende fases daders doorlopen en de moeilijkheden voor de opsporing om zulke netwerken op te rollen.

Luister deze aflevering nu via je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast! Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter op Apple Podcast en deel de aflevering met vrienden! Vergeet ons niet te volgen op Instagram voor de laatste updates.

Links uit deze afleveringen:

Aflevering 5 – Abdessamad Bouabid over de stigmatisering van Nederlandse jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond

“De Nederlanders met een Marokkaanse migratie achtergrond die in de criminaliteit zitten of die voor overlast zorgen, die moeten we gewoon zien als jongeren die voor problemen zorgen of criminele jongeren, noem het probleemjongeren, waarom moet dat Marokkaanse sausje er altijd overheen?”

In deze vijfde aflevering praten met Abdessamad Bouabid over zijn promotieonderzoek ‘Marokkanenpaniek’ naar de maatschappelijke reactie op Nederlandse jongeren met een Marokkaanse migratie achtergrond en de manier waarop zij daarmee omgaan in het dagelijks leven.

Abdessamad plaatst de manier waarop de media rapporteert over deze jongeren in een criminologisch daglicht en stelt dat deze morele paniek wijst op onderliggende maatschappelijke veranderingen. Verder hebben we het over de manier waarop het onderzoek werd ontvangen, zijn persoonlijke relatie met het onderwerp en welke uitdagingen we als samenleving nog hebben. Al met al een zeer interessant en inspirerend gesprek!

Luister deze aflevering nu via je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast! Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter op Apple Podcast en deel de aflevering met vrienden! Vergeet ons niet te volgen op Instagram voor de laatste updates.

Links uit deze afleveringen:

Aflevering 4 – Smuggling cocaine from Latin America to Europe with Damian Zaitch

There’s a new episode of the podcast online! And it’s a special one in English. We talked to dr. Damián Zaitch. He has researched and published for the past 15 years on organised crime, drug trafficking and drug policies in the Netherlands and Latin America. He obtained his PhD in 2001 at the University of Amsterdam with an ethnographic research on Colombians involved in the cocaine business in the Netherlands. Damian has conducted qualitative research on drug smuggling in the port of Rotterdam and synthetic drugs markets in Amsterdam. In the podcast we talked about these subjects and much more!

Note: we try to make the sound of the recording as perfect as possible but sometimes we experience difficulties because the recording is recorded online. We do our best! Enjoy the episode.

Listen to this episode with your favourite podcast app, like Spotify, Apple Podcast or Stitcher! Did you like the episode? Leave a review in your podcast app and share it with friends! Follow us on Instagram or LinkedIn for the latest updates.

Links in this episode:

Aflevering 3 – Drillrap en steekincidenten: feiten en fabels met Robby Roks en Jeroen van den Broek

“Drill speelt wel een rol in deze conflicten omdat het drillers zijn, maar dat is niet de verklaring voor het fenomeen. En als we beter willen begrijpen waarom deze vormen van geweld zich voor doen, dan moeten we dieper graven dan alleen maar de muziek. We moeten kijken naar bijvoorbeeld sociale media, zicht krijgen op de omstandigheden waarin deze jongeren opgroeien en onderzoeken waarom zij bereid zijn zoveel geweld te gebruiken.”

De laatste aflevering van 2020 staat online! In deze aflevering gaan we in gesprek met Criminologen Robby Roks en Jeroen van den Broek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij onderzochten in opdracht van de Gemeente Rotterdam hoe de Rotterdamse drillrapcultuur eruitziet, en wat de rol van geweld en sociale media is. Dit naar aanleiding van een aantal recente steekincidenten met jonge daders, het incident op de Scheveningse Pier bijvoorbeeld. Deze incidenten werden in de media al snel gelinkt aan drillrap, een muziekstroming waarin het vaak gaat over geweld en die populair is in de grote Nederlandse steden. In de aflevering hebben we het over dit mogelijke verband, de herkomst van het fenomeen drillrap, waarom er zoveel gerefereerd wordt aan geweld en wapens in clips en hoe drillers zich online en offline voortbewegen. Ten slotte geven Robby en Jeroen enkele adviezen aan overheidsinstanties die kunnen helpen om een betere grip te krijgen op dit fenomeen. Een must know voor professionals!

Luister deze aflevering nu via je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast! Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter op Apple Podcast en deel de aflevering met vrienden! Vergeet ons niet te volgen op Instagram voor de laatste updates.

Links uit deze afleveringen: