De NVC

Deze podcast kon niet bestaan zonder de hulp van de Nederlandse Vereniging van Criminologie (NVC). Zij hebben ons o.a. geholpen met het leggen van de eerste contacten en het aanschaffen van de microfoon. Daarvoor willen wij hen van harte bedanken!

Wat doet de NVC?

De NVC wil de belangen behartigen van de Nederlandse criminologie en van alle (aankomende) Nederlandse criminologen. Zij richt zich hierbij nadrukkelijk op mensen uit verschillende disciplines, die werkzaam zijn op het terrein van de criminologie.

Voor haar leden belegt de NVC regelmatig gratis themabijeenkomsten over actuele onderwerpen. Voorts wordt ieder jaar een congres georganiseerd dat een beeld geeft van recent Nederlands onderzoek op het terrein van de criminologie.

Meer informatie? https://criminologie.nl/.